MONADOS s.r.o.

 

Připravil MUDr. Vjačeslav Petrov, CSc.

v Praze, v květnu 2010, Česká republika

Preparáty Fohow pro veterinární praxi

 Doporučení pana Dr. Bugajeva, A. M. CSc., ředitele Centra pro zdraví zvířat v Kyjevě, kandidáta veterinárních věd, Kyjev, Ukrajina

Veterinární lékař, pan Bugaev A.M. je autor 37 vědeckých prací a 10 populárně vědeckých článků publikovaných v různých zdrojích. Pod jeho dohledem byly napsány tři magisterské práce, vtom jednoho občana Kuby. V roce 1998 se A. Bugaev přestěhoval do trvalého bydliště v Kyjevě, kde si otevřel Centrum pro zdraví zvířat.

Je zastáncem nekonvenčních způsobů léčení zvířat.

 

Hlavním jeho mottem je: "Učitel není ten, kdo vyučuje, ale ten, kdo učí"

 Jsme odpovědni za ty, které jsme k sobě připoutali.

A. Saint-Exupery

Předmluva

Vážení majitelé domácích zvířat, kolegové

Produkty předloženy vaší pozornosti, jsou vyrobeny Fohow společností, na závodech firmy v Číně, která se specializuje na pěstování, zpracování a výrobu, sestávající z potravinářských hub, známých od starověku, jako ozdravující a omlazující potraviny: Kordyceps, Šiitake, Rejši a další.

Továrna se nachází v ekologicky čisté oblasti, která je součástí ekonomické zóny v oblasti "vyspělých technologií". Podnik využívá nejnovější technologie pro realizaci své patentované metody zpracování rostlinných surovin. Houby mající unikátní vlastnosti, jsou pěstovány na speciálně upravených plantážích, osázených léčivými bylinami Astragalusem, hořcem, ofeopogonem, dalšími rostlinami a houbami. Všechny části houby jsou bohaté na živiny a biologické komponenty, jaké obsahují jen vysokohorské byliny. Technický postup výroby umožňuje, aniž by byla porušena struktura buněčných složek surovin, rozrušit buněčnou membránu. Efektivní extrakce do vody dovoluje vytvoření produktu, předčícího všechny známé světové analogie. 

Vědci vyvinuta unikátní metoda výroby léků z Kordycepsu, umožňuje organismu značně zlepšit schopnost asimilovat živiny. Pomocí znalostí tradice starověké čínské medicíny, spojené s objevy a úspěchy moderní farmakologie, zdejší specialisté vytvořili velmi produktivní vzorec týkajících se potravinové terapie, do kterých zahrnují Kordyceps a další komponenty.

Patenty na receptury a technologie výroby jsou pod ochranou státu. Kontrola kvality surovin je trvalá a soustavná kontrola až po výrobky výstupní kontrolou, umožňuje high-přesné zařízení vyráběné v Japonsku. Továrna má SMR - mezinárodní certifikát, který zaručuje vysokou a stabilní úroveň výroby.

Síla a specifičnost koncentrovaných forem z obsahu buněk vyšších hub - zejména z Kordycepsu a Ganodermy a aromatických hub, je zejména v tom, že jde  stoprocentně o systémové preparáty. Systémové účinky nových preparátů spočívají v rychlé regulaci všech tělesných systémů, díky svému unikátnímu složení.

Navíc, síla přírody, přírodní síla Kordicepsu a dalších slavných orientálních léčivých hub se mnohonásobně zvýší původní recepturou a zatím bezkonkurenčním vyrobením produktů biotechnologiemi na přírodní bázi. Preparáty obsahující Kordyceps - jsou bioenergoimmunomodulátory rychlého působení, a navzdory skutečnosti, že jde doplňky stravy, prošly klinickými studiemi v zemích jako je Čína, USA, Rusko, Litva, Japonsko a Jižní Korea. Všude byly získány markantní výsledky potvrzující aplikaci jejich použití při různých onemocněních, a byla potvrzena jejich absolutní bezpečnost.

Produkty na trh EU doporučil francouzský Controlling komision ve vědě a technice.

Typy vyráběných produktů se liší:

1 Působením na očistu organismu

2 Působením na regulaci organismu (bioimunoregulace)

3 Doplnění organismu (obnova)

Přípravky z Kordycepsu se používají jako:

Výživné tonikum (především sportovci);

 profylaktický prostředek;

 léčebný přípravek;

doplňující prostředek při medikamentózním léčení, který zvyšuje účinnost léčby a snižuje

šanci nežádoucím účinkům.

Produkty společnosti jsou určeny pro prevenci a léčbu onemocnění nejen u člověka. Nicméně, jsou účinné v neposlední řadě, a snadno použitelné i pro domácí zvířata. Tato příručka obsahuje praktické pokyny k užívání produktů společnosti Fohow, pro léčbu a prevenci nemocí malých domácích zvířat. Je napsána a založena na analýze údajů zveřejněných v tisku, na internetu, stejně jako zkušenostmi a studiemi o preparátéch - tekuté formy Kordycepsu v Kyjevském Centru. Tato příručka obsahuje informace o energii Či a její roli pro zvířata, o čínské houbě Cordyceps sinensis a jejím vlivu na buňky a tkáně zvířat. Důležitou součástí příručky je oddíl věnovaný studiu činnosti Kordycepsu na produkci interferonu a jeho vlivu na kulturu stafylokoků a plísně rodu Candida.

Tento manuál je určen pro širokou škálu vlastníků domácích mazlíčků, kteří se pozorně a úzce zajímají o jejich zdraví.

Výsledky našich pozorování a experimentů, samozřejmě usilují o profesionální zájem veterinářů a lékařů různých specializací, stejně jako profesionálů využívajících netradiční metody léčby.

Proč jsou potřebné BADy ( Biologicky Aktivní Doplňky stravy) pro domací mazlíčky?

Otevření trhů industriálních krmiv pro zvířata, má za následek, že v krátké historické době došlo k prudké změně ve stravě zvířat. Těla psů a koček nejsou evolučně přizpůsobeny asimilovat více krmiv v podobě, ve které jim je nabízí člověk. Odsud se objevuje mnoho nemocí od křivice po alergickou dermatitidu a urolitiázu. Faktem je, že dnes neexistuje žádná společnost na světě, která by vyráběla krmné směsi pro všechny fyziologické formy savců, ptáků a malých zvířat.

Podle šéf dietologa na Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny P. O. Karpenka (2000), pro optimální fungování lidského těla, je nutné získat asi 600 látek (živin) - amino kyselin, vitamínů, makro-a mikroživin, organických kyselin, rostlinných složek, dietních vláknin atd.

Vzhledem k mnoha podobnostem ve fyziologické výměně člověka a domácích zvířat, jmenovitě koček a psů, můžeme předpokládat, že oni nepotřebují méně živin, než lidé. Dokonce i přírodní krmivo pro zvířata, jako jsou maso, zelenina, obiloviny a obilí pro ptáky neobsahuje požadované soubory živin. Ale zhoršení ekologické situace ve světě, úbytku v úrodné půdě makro-a mikroživin, znečištění průmyslovými odpady, bude kvalitu krmiv každý rok ještě zhoršovat. Potraviny a krmiva vyráběná z obilovin nebo zeleniny pěstované na vyčerpané půdě nemohou obsahovat dostatečné množství minerálů a vitamínů. A když si představíte, že se  pro zvířata v zájmovém chovu připravují krmiva z vadných surovin, které nekdé obsahují mikroorganismy nebo jsou poškozeny mikroskopickými houbami (plísní) a jsou také kontaminována toxiny a jedovatými chemikáliemi (pesticidy, dusitany, dusičnany). Je zřejmé, jak důležité jsou doplňky stravy pro udržení dobrého zdraví psů, koček, ptáků v zájmovém chovu ale i jiných malých zvířat. To platí zejména pro kvalitu mikro a makro elementů - vitamínů, makro- i mikroživin. Kromě toho, kvalitní potravinové doplňky, nejsou pouze na pokrytí nedostatku živin, ale také chrání organismus zvířat před radiací a otravou solemi těžkých kovů. 

V chemii, tam je taková věc jako princip selektivní absorpce. Tento princip je založen na známém biologickém faktu, že když buňky zvířat a lidí jsou saturovány potřebnými živinami, snižuje se pravděpodobnost absorpce toxických a radioaktivních látek. Pokud však tělo nemá dostatek životně důležitých látek, jako jsou vápník, draslík nebo jod atd. po dlouhou dobu, pak začne rychlá absorpce v této době dostupných, podobných radioaktivních látek, které ve struktuře a valenci chemických prvků mají podobné vlastnosti. A to vede k tomu, že místo nezbytného chemického elementu tělo absorbuje nejblíže dostupný radioaktivní prvek ze stejné skupiny.

Například, radioaktivní stroncium-90, které se nachází ve všech jaderných emisích a odpadech z velkých závodů, má podobnou strukturou jako vápník, element z jedné skupiny periodické tabulky Mendělejeva, to se pak účastní ve stejných chemických reakcích, jako vápník. Živočišný organismus používá tyto prvky k vytváření silných kostí a zubů. A když nebude v organismu zvířat dostatek vápníku, místo něho do kostí a zubů, budou odloženy radioaktivní stroncia nebo jiné prvky podobné  vápníku - radioaktivní barij-140 a radia-226. Absorbované radioaktivní prvky se budou ukládat do kostí, zubů nebo měkké tkáně, a ozařovat okolní buňky. To může narušit normální fungování organismu a vést k budoucímu rozvoji rakoviny. Naštěstí, tělo pracuje selektivně. Konvenční non-radioaktivní prvky mají přednost. Pokud například jsou všechna uvolněná místa v těle obsazena vápníkem, to by mělo bránit radioaktivnímu stroncium vnikat do organismu. Kromě toho, bylo nyní dokázáno, že když je vápník  přítomen v dostatečném množství, to značná část radioaktivního stroncia-90 je vyvedena z organismu.

Stejný obraz byl pozorován u jódu, který je nezbytný pro tvorbu hormonu štítné žlázy tyroxinu. Pokud v jídle není dost jódu, vaše tělo absorbuje radioaktivní jod-131, který začíná ozařovat okolní buňky a může  narušit funkce štítné žlázy, případně způsobit rakovinu. Jiné závažné problémy vznikají, když je akumulace jodu-131 ve štítné žláze vyvíjejícího se plodu. To vede k zpomalení růstu, nízké porodní váze dítěte, zvýšení kojenecké úmrtnosti.

Tyto zákonitosti jsou platné i pro domácí zvířata, protože na molekulární úrovni, chemické a biochemické procesy u lidí a zvířat, jsou obdobné. Proto jsou pro naše miláčky kvalitní a rychle působící BADy potřebné ne méně než nám. Níže je seznam chemických prvků z knihy S. Shannon "Potrava v atomovém věku", která ukazuje, jaké prvky budou absorbovány lidským tělem, při nedostatku základních prvků.

Stabilní element  /  radioaktivní prvek

Vápník                     Stroncium-90

Jod                           Jod-131

Železo                       Plugony-238, -239

Draslík                       Cesium-137

Síra                           Síra-35

Vitamin B                   Cobalt-6D

Zinek                         Zinek-65

BADy jsou potřebné pro zvířata k udržení normální kyselosti v krvi (pH krve na úrovni 7,1 – 7,4). Pouze s touto úrovní pH krve a intersticiální tekutiny jsou normální oxidační procesy v těle. Ale to do značné míry závisí na adekvátní příjmu do organismu, například VÁPNÍKU - King minerálů. Donedávna se myslelo, že vápník je důležitý pouze pro mladé rostoucí organismy, ale nedávné studie ukázaly, že plné zajištění zvířat a lidí, tímto minerálem pomáhá zabránit 150 onemocněním, včetně rakoviny.

Otto Marburg, laureát Nobelovy ceny, objevil účinky kyslíku na expozici zhoubných nádorů. Dokázal, že v případě, že pH krve je 7,37 - 7,44 a mezibuněčna tekutina 7,1-7,5 a je alkalická, nádor neroste. A tady hlavní roli hraje vápník, protože se podílí na zásobování tkání těla zvířat a lidí kyslíkem. Spolehlivě je prokázáno, že snížení vápníku v krvi o 0,5%, vede k poklesu oxygenace (zásobení kyslíkem) tkání o 65%, vzhledem k peroxidaci a poklesem krevního pH pod 7,1. Patogenní viry, bakterie a plísně se cítí dobře a množí se, když je tělo v kyselém prostředí a má i málo  kyslíku. V přítomnosti kyslíku se nejen patogenní mikroby a viry nemohou množit, ale podle nedávného výzkumu hynou i nádorové buňky. Kromě toho, při nízké koncentraci kyslíku v krvi a tkáních, a to i při kvalitní výživě, nebudou živiny dobře osvojovány organismem, protože oxidační procesy na buněčné úrovni budou neplnohodnotné. To vše mluví ve prospěch využití živin v krmivech pro zvířata, jakož i vhodnost zavedení BADů do systému krmení.

Biologicky aktivní doplňky stravy by se měly přidávat do výživy zvířat a to nejen, když jsou nemocné, ale proto, že doplňky stravy jsou užitečné a nezbytné tělu. Udržení pořádku, ne náprava nepořádků, je zásada moudrých léčitelů a vlastníků domácích zvířat. Léčit zvíře, když je nemocné, je jako kopat studnu, když mám žízeň, nebo kovat meče, když začala válka. Bohužel, mnozí majitelé domácích zvířat se obrací k veterináři pouze tehdy, když je zvířeti nedobře, nebo má výrazné klinické příznaky onemocnění. A zároveň chtějí jednou nebo dvěma "univerzálními" injekcemi obnovit zdraví zvířete, které ničili dlouhou dobu nesprávným krmením a péčí. Nicméně, takovéto kouzelné injekce do dnešního dne nejsou. Chcete-li obnovit zpustošené zdraví, často to trvá i dlouhou dobu i s využitím potravinových doplňků.

Etapy práce se zvířaty.

Vzhledem k tomu, že 80-90% onemocnění u malých zvířat je spojeno s nesprávným krmením a péčí, práci s nemocnými psy a kočkami rozdělíme do čtyř fází:

V první etapě: Diagnostika onemocnění. Spojujeme všechny potřebné v této době diagnostické metody (ultrazvuk, rentgen, biochemii krve a moči, hematologické a bakteriologické vyšetření krve) a také kontrolujeme průchod energie ČI po energetických meridiánech. Diagnóza se provádí tak, aby se neopomenulo projít akutní stavy v případě potřeby operace nebo medikamentózní léčbě.

Druhá etapa: čištěním těla, detoxikací, vyloučit z organismu volné radikály, těžké kovy, radionuklidy, a korekce energie a homeostázy.

Metody:

 1. Půstem psů a koček  2-3 dny. Čištění žaludku a tenkého střeva. Pro příjem vody je lepší voda pramenitá, nebo minerální, než z kohoutku. Někdy je vhodné čistit střeva s pomocí klystýru. Můžete použít slabý roztok kyseliny hypermanganu draselného, nebo odvary z heřmánku. Současně s čištěním žaludku a střev je někdy nezbytné přidat sorbent.

2. Korekce energie a homeostázy zvířete na základní bod s electropunkturou, elektroforézy, nebo pomocí elixirů Kordycepsu, čaje Lyuvey Corporation Phoenix (Fohow).

Třetí etapa: doplnění deficitu živin. Během této fáze je odstraněni nedostatku makro- a mikro stopových prvků, vitamínů, aminokyselin, nenasycených mastných kyselin a dalších důležitých složek. Podle našich zkušeností na pokrytí nedostatku živin je vhodný Kordyceps Phoenix a Tři klenoty. Přitom je žádoucí vzít v úvahu aktivitu činnosti orgánů. Pro první příjem je žádoucí podávat lék v době maximální činnosti meridiány nemocného orgánu. Druhý příjem je lepší v době maximální činnosti dráhy Trojtitého ohřívače mezi 21 - 23 hodinou, kdy aktivně pracují všechny žlázy s vnitřní sekrecí.

Čtvrtá etapa: regenerace a stabilizace funkcí všech orgánů a systémů prostřednictvím aktivizace rezervních sil organismu. Pokud jde o efektivitu obnovení zdraví zvířat pomocí elixirů Kordycepsu, nejsou obdobné preparáty v celém světě. Vzhledem k tomu že mají na jedné straně, imunomodulační vlastnosti, zlepšují aktivitu červené kostní dřeně a fagocytární aktivitu buněk reticuloendothelialního systému, který brání tělo zvířat před bakteriálními a dalšími infekcemi. Na druhou stranu, pracuje na intracelulární úrovni, Kordyceps a další vyšší houby přispívají k produkci interferonu v buňkách zvířat a ochraňují je před virovými nemocemi. To také přispívá k léčbě a prevenci chorob způsobených mikroskopickými intracelulárním parazitickými prvoky, jako je Toxoplasma, piroplazmy (parazit malárie psů), sarkosporidie, gamondie.

Klasifikace BADů

Všechny biologicky aktivní doplňky jsou lékaři a veterináři rozděleny do dvou skupin – na nutriceutiky a parafarmaceutiky. Nicméně, jasně vyniká další skupina přídatných látek, které mají výrazně energomodulirující vlastnosti. V tomto ohledu jsme je rozdělili do tří skupin.

1. Nutriceutika - BADy s obsahem esenciálních složek potravy, které se nahrazují nedostatek živin a slouží jako prevence metabolických poruch.

2. Parafarmaceutika - BADy a biopreparáty, které obsahující biologicky aktivní látky s farmakologickým účinkem, zlepšují nespecifickou imunitu - imunitní modulátory.

3. Energomodulátory - biologicky aktivní látky, působí především na energoinformační úrovni.  Bioinformace které napodobují řídící frekvence podkorových center mozku, regulující vegetativní nervovou soustavu a činnost vnitřních orgánů. Jejich působením dochází k  vyrušení negativních informací a vyvolání zpětného regeneračního procesu. Specifikou preparátů je jejich cílené působení a vliv na regulaci stavu Jin a Jang energie.  

Samozřejmě, že takové rozdělení BADů je podmíněno, neboť preparáty firmy Phoenix mají všechny výše uvedené vlastnosti. Taková klasifikace je užitečná z praktického hlediska, zejména pro veterináře a majitele zvířat, kteří poprvé začali používat BADy.

Někdy se majitelé domácích zvířat bojí aplikovat BADy, zejména ze skupiny imunoregulační, domnívají se, že by to mohlo způsobit růst zhoubných nádorů. V současné době bylo spolehlivě prokázáno, zvláště dobře prokázáno v díle p. E. Muldasheva, že zdravé regenerující (reprodukční) buňky mají pozitivní biopole, a to má fatální vliv, jak na nádorové buňky, tak i na buňky vystavené dystrofickým změnám. Proto užívání preparátů na základě Kordycepsu pomáhá předcházet rakovině. Navíc mají pozitivní vliv na průběh onemocnění, pokud jsou používány mezi kurzy protinádorové léčby cytostatiky nebo zářením.

Stručný popis houby Kordyceps čínský

Kordyceps (Cordyceps sinensis) patří do třídy vřeckovýtrusných hub. Roste v horách Tibetu do výšky cca 4 km. Během teplé sezóny do larvy jednoho druhu motýlů (Hepialid) proniká spor Kordycepsu, po zimě, s nástupem vegetačního období se larva promění v kořen. Z kořene roste tělo houby vzhledem připomínající stéblo trávy. Na jaře rostoucí houba použije pro sebe celý obsah larvy a později se spojí s kořenovým systémem do společně rostoucí léčivé byliny a využívá pro sebe všechny živiny. Nedostatek kyslíku ve vysokých nadmořských výškách, nízká teplota vzduchu a její kolísání, stejně jako blízkost k vesmíru, zakaluje Kordyceps a dělá z něj energeticky náročný produkt.

V Číně Kordyceps nazývají "Boží dar" a "kouzelný talisman", protože žádná rostlina nemá takovou léčivou sílu. Znalosti o Kordycepsu jsou více než 5.000 let, ale dlouhou dobu byl pro léčebné účely používán pouze císařskou dynastií při velmi omezeném množství této houby. Díky moderní biotechnologii a novým způsobům pěstování, se po objevení tekuté formy Kordycepsu, objevila příležitost seznámit s bioenergoimmunoregulátory rychlého působení. Tyto moderní léky mohou velmi rychle implementovat harmonickou bioregulaci všech tělesných systémů i modulaci imunitního systému. Kordyceps není lék, ale obvyklým BADem může být nazýván pouze částečně, vzhledem k silně pozitivním dopadům Kordycepsu na všechny tělesné systémy. Kordyceps je buněčná výživa, povzbuzující tělo k samoregulaci i k samočištění.

Kordyceps získal zaslouženou pověst moderního ozdravujícího produktu čtvrté generace, který vstoupil do nového tisíciletí.

Kordyceps obsahuje:

77 mikro a makroelementů

více než 80 druhů enzymů, včetně Koenzymu Q (ubichinon)

esenciální aminokyseliny,

nenasycené mastné kyseliny, atd.

Obsah vitaminů a minerálních látek v něm je nízký a nemůže způsobit předávkování. Podle tradice čínské medicíny, všechny součásti přípravků s Kordycepsem jsou přesně vyváženy, a budou fungovat na principu synergie - jedna část posiluje činnost jiné.

Chemické složení Kordycepsu: 7% kordicepsové kyseliny, 25% bílkovin, 8% tuku, D-mannitol, galaktomannany, aminokyseliny, kyselina stearová, ergosterol, adenin, vitamin B 12, nenasycené mastné kyseliny.

Američtí farmakologové od roku 1980 izolovali z Kordycepsu tak unikátní materiály jako kordicepsid, kordicepsová kyselina, adenosin, adenin, a zjistili posilující účinky těchto látek na lidský imunitní systém.

Kordyceps účinně čistí tělo, zvyšuje jeho odolnost proti různým infekcím, podporuje více snadné přizpůsobení se člověka a zvířat na změny v počasí a životního prostředí. Kordyceps má výraznější antizánětlivý efekt než hormonální hydrokortizon. Snižuje bolest a snižuje teplotu a jde o silné přírodní antibiotikum, které může potlačit růst pneumokoků, stafylokoků, streptokoků, včetně zlatého streptococcus, Mycobacterium tuberculosis a dalších mikrobů. Kordyceps také ovlivňuje mnoho druhů virů: adenovirus, chřipka, hepatitida, herpes.

O jeho vlivu na kardiovaskulární systém: je důležité vědět, že Kordyceps snižuje hladinu cholesterolu, zlepšuje elasticitu cév a způsobuje dlouhodobé mírné rozšiřování cév, které mohou významně zlepšit průtok krve do srdečního svalu a dalších orgánů. Zabraňuje tvorbě trombu a slouží k prevenci a léčbě takových hrozných nemocí jako infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda, angína pectoris, onemocnění jater, ledvin, plic, atd. Kordyceps -  je vynikající k prevenci a léčbě jaterní cirhózy a hepatitidy, přes zlepšení průtoku krve a v obnově jaterních buněk – hepatocytů. Nemoci močové a pohlavní soustavy, spojené se stížnostmi na bolesti v bederní oblasti, časté močení, noční emise (mimovolní ejakulace), špatná analýza moči, zánět močového měchýře, cysty a další choroby jsou podřízeny Kordycepsu. Preparáty s Kordycepsem obnovují funkci ledvin, rozpouští ledvinové kameny, žlučníku a obnovují jaterní kanály, regulují metabolismus, zvláště tuků, zmírní únavu, zlepšují spánek.

Kordyceps má antitoxický efekt - aktivně odstraňuje z těla jedy, včetně střevních jedů, medikamentní sloučeniny, radionuklidy, těžké kovy. Také je mírně přírodní detergent, který lze použít pro všechny problémy trávicího traktu, včetně dysbakteriozy, zatímco většina běžných očistných prostředků, je při dysbakterioze kontraindikováno.

Je známo užívání preparátů s Kordicepsem v oční praxi při léčbě šedého zákalu a glaukomu, a to jak vnitřně, tak ve formě očních kapek - elixír Phoenix.

Proto se Cordyceps používá jako:

  • výživné tonikum (především sportovci),
  • profylaktický prostředek,
  • ozdravovací přípravek,
  • jako doplňkový prostředek při medikačním ošetření, který zvyšuje účinnost léčby a snižuje výskyt nežádoucích účinky.

 

Na naší pozornosti předkládaná pozoruhodná škála produktů společnosti FOHOW obsahuje:

Nejdůležitější věci pro stavbu tkání, enzymů, hormonů;

- Immunomodulující polysacharidy;

- Koenzym Q10 (ubichinon), potřebná živina pro srdce, játra a imunitní systém. V roce 1978 americký vědec Peter Mitchell za rozvoj teorie koenzymu Q10 dostal Nobelovu cenu. Ubichinon urychluje hojení vředů žaludku a dvanáctníku. Zkracuje pooperační období, podílí se na tvorbě energie. Kromě toho, že přispívá k normalizaci krevního tlaku, zpomaluje proces stárnutí, neutralizuje histamin při alergických i respiračních onemocněních, astmatu, atd.

- Beta karoten - ochránce proti nádorům a zánětlivým procesům, pomocník při srdečních chorobách;

- Vitamin E - velmi silný, mocný pomocník při onkologických onemocněních a nemocech srdce;

- Vitamin B - podporuje játra a nervový systém;

- Fosfolipidy - pro tkáňovou obnovu;

- Esenciální aminokyseliny a bílkoviny - stavební materiál pro organismus;

- Esenciální mastné kyseliny - klíčový prvek buněk a buněčných membrán;

- Biologické mikro-elementy:

- Draslík (syntéza bílkovin, rytmus srdeční činnosti, energie buněk);

 - Fosfor (ATP, enzymy, nukleové kyseliny, zajišťuje přenos dědičných informací);

- Vápník (základní stavební materiál kostry, protizánětlivý účinek, účastník procesu buněčného metabolismu, atd.);

- Železo (krvetvorba);

- Síra (krvetvorba, imunita, produkce cholesterolu, syntéza kolagenu);

- Měď (krvetvorba, buněčné dýchání, růst a rozvoj organismu, práce srdce, reguluje hladinu cholesterolu, cukru a kyseliny močové);

- Kobalt (součást vitaminu B 12, část hormonů);

- Zinek (je součástí více než 80 druhů enzymů, buněčné dýchání);

- Bor (součást pohlavních hormonů, zlepšuje kosti);

- Mangan (práce mozku, slinivky břišní);

- Chrom (normalizace hladiny cukru v krvi, sexuální potence);

- Selen (imunita, protinádorová aktivita);

- Křemík (rozvoj a záchova kostí a chrupavek, stav krevních cév, mozku);

- Hořčík (práci srdce a kardiovaskulárního systému, podporuje funkce plic, mozku, nervového systému a svalů).

Zavedení do stravy produktů z vyšších hub dovoluje:

podpořit fungování srdce, jater, ledvin;

snížit úroveň cholesterolu;

odstranit parazitární a virovou infekci

předcházet rozvoji anémie, leukopenie, trombům;

zvýšit pružnost tepen;

normalizovat mikroflóru střev, nosu, krku a kůže;

zabránit rozvoji chronických zánětlivých onemocnění;

působit na prevenci a odstranění alergie;

vyvolávat snadnější průběh autoimunitních onemocnění, astmatu a lupénky;

odstranit z těla radionuklidy a soli těžkých kovů;

omezovat rakovinu a léčit ji;

zpomalit stárnutí;

odstranit chronické únavu.

Jinými slovy, vyšší houby jsou vynikající adaptogeny, pomocníci všech tělesných systémů, přispívají k celkovému zlepšení zdraví.

Ve veterinárním lékařství, pro aplikaci zvířaty.


            Za účelem posílení těla zvířat a ptáků, zvýšení imunity se doporučuje dát elixír Phoenix nebo elixír Tři klenoty z 0,5-1-3-5 ml před jídlem 1 až 2 krát denně, ráno a večer po dobu 6 nebo 30 dní (30 ml lahvička , 1-2 láhve). Dávkováni preparátu je v závislosti na hmotnosti zvířete: 1-5 kg od 0,5 do 2 ml, 5-10 kg  od 1 do 3 ml, více než 15 kg  od 1-3 až do 5 ml.
          Elixír 3 Klenoty
0,5-1-3-5 ml před jídlem 1 až 2 krát denně, ráno a večer po dobu 6 nebo 30 dní (30 ml lahvičce, lahvičku 1-2).

          Po elixíry můžou být tobolky Linčži - Ganoderma 0,5 - 1 kapsle, 1 až 2 krát denně ráno a večer na 12 až 28 dnů (balení 28 tobolek).
          Pokud zvířata mají jakékoliv kožní nebo gastro-střevní problémy potřebuji pro odstranění zánětu a vyšší kvalitu střev elixír Sancin. Dávat elixír před jídlem 15-30 minut 2 krát denně, ráno a večer, počínaje 1-3-5 ml a zvýšení dávky každé techniky 1-3-5 ml v závislosti na hmotnosti zvířete až 15 ml nebo 30 ml najednou, trvání dnů 3 - 6, nebo 12 dnů (30 ml lahvička, 4-8 lahví).
          Pro rychlé odstranění kožní vyrážky, hojení ran a léčení povrchů bez jizvení a pigmentací, kožních nemocí a vypadávání srsti se doporučuje použít elixír Phoenix a elixír Tří Klenotů na kůži, používat jako kapky a mazat kůži 2 nebo vícekrát během dne.
       Při onemocnění nosu, očí a uší se doporučuje elixír Phoenix kapat 1-2 kapky do nosu, očí a uší několikrát denně.

Centrum pro zdraví zvířat zavedlo systém léčby a prevenci chorob psů a koček Kordicepsem od května 2000. Preparáty se používají v různých schématech.

Pozorování 1. Po očkování štěňat, koťat a kočky proti infekčním chorobám, jako je mor, virová hepatitida, enteritida, adenovirus, vzteklina, chlamydie, trichophytia, mikrosporia Kordyceps byl zaveden pod jazyk 25 štěňat a koťat 2 - 3 měsíce starých v dávce 0,5 ml a 15 dospělým kočkám v dávce 1 až 2 ml.

Výsledky 1. Ani v jednom případě nebyla pozorována post vakcinační komplikace. Biopole štěňat a koťat očkovaných s vakcínou bylo klesající v prvních 3-5 hodinách. Zatímco když ve stejné době vakcinace byl podán tekutý Kordyceps, biopole začalo růst po 5-7 minutách, a  o dvě hodiny později dosáhlo svého vrcholu a trvalo asi 1-2 hodiny, pak se postupně snížilo. O den později biopole bylo vyšší proti původnímu o 30 - 40 cm.

Závěr 1. Současná aplikace podkožní injekce očkovacích látek a preparátu Kordyceps pod jazyk psům i kočkám pomáhá předcházet post vakcinačním komplikacím, a dochází ke korekci energoinformačního stavu.

Pozorování 2. Provádí se studie vlivu na biopole koťat různých metod příjmu tekutého Kordycepsu. Třem koťatům ve věku 3 měsíců byl podáván intramuskulárně v dávce 0,5 ml každé tři hodiny během dne. Třem koťatům ve stejném věku dávka léku 0.5 ml byl aplikován ve stejnou hodinu nitrožilně, a tři koťata elixír dostala pod jazyk.

Výsledek 2. Všechna koťátka přežila. Ale koťata, kterým byl Kordyceps aplikován nitrožilně a intramuskulárně byla unavená, a byl pozorován pokles tělesné teploty o 0,5-1 stupeň, bezprostředně po zavedení Kordycepsu  měli snížené biopole. U koťat, kterým byl preparát podáván pod jazyk, se biopole zvýšilo během 3 hodin na jeden metr. Zvířata se cítí dobře. Hematologickou studií do pěti hodin od podání elixíru byl zaznamenán nárůst leukocytové formule na účet lymfocytů a eozinofilních leukocytů.

Závěr 2. Nejlepší způsob užívání kapalných Kordycepsů pro zvířata je aplikace pod jazykem. Kordyceps ve všech případech přispěl ke zvýšení v krvi eozinofilních leukocytů.

Pozorování 3. Psům a kočkám před operací, během dlouhé operace a v pooperačním období byl podán Kordyceps, dávka závisí na věku a hmotnosti zvířat: kočkám a psům malých plemen od 0,5 do 1 ml, psům velkých plemen do 5 - 7 ml. Tento preparát byl testován na 65 zvířatech.

Výsledky 3. U všech zvířat užívajících Kordyceps v předoperační a pooperační době se provádí operace snadněji, než bez Kordycepsu. Zavedení Kordycepsu i během operace výrazně stabilizuje dýchání a srdeční činnost. Kromě toho, Kordyceps má uklidňující účinek (sedativa), takže při dlouhých operacích ve většině případů nevyžaduje další anestetizaci zvířat. Doba pooperační rehabilitace zvířat proběhla rychleji a obvykle bez jakýchkoli komplikací.

Závěr 3. Kordyceps je známý pro své uklidňující vlastnosti, a proto může být použit pro přípravu zvířat před operací i během dlouhé operace, stejně jako pro korekci energoinformační homeostázy v pooperační době.

Závěr 4. Při úpalu, ke zlepšení srdeční a respirační funkce organismu zvířat Kordyceps může být podán pod jazyk ve velkých dávkách od 1 ml do 5 až 10 ml každou hodinu nebo 3 hodiny jako preparát rychlého působení.

Pozorování 5. Psi, kteří byli diagnostikováni s ascitem způsobeným cirhózou jater a myokardistofií (diagnóza potvrzena ultrazvukovým vyšetřením), spolu s dietní léčbou byl podáván jednou denně pod jazyk 3-5 ml elixíru Fénix po dobu 14 dnů, pak s pětidenní přestávkou v průběhu měsíce, dávat střídavě po 7 dnech elixír Fénix  a 7 dnech elixír Tři klenoty.

Výsledek 5. Tekutina v břišní dutině se vstřebá do 15-17 dnů, celkový stav a krevní parametry zvířat se zlepšily. Psi jsou stále naživu, čas od času užívají Kordyceps.

Závěr 5. Kordyceps může být použit při jaterní cirhóze, ascites a otocích u psů, způsobených oslabením srdeční činnosti.

Pozorování 6. Kordyceps  byl zaveden do léčebného režimu urolitiázy u koček. Tento elixír Fénix byl podáván pod jazyk v dávce 1-2 ml dvakrát denně po dobu 10-14 dnů.  Preparát byl testován na 35 kočkách.

Výsledek 6. Ve všech případech se jedná o pozitivní výsledek. V případech, kdy Kordyceps nebyl aplikován, kočky trpící onemocněním s ledvinovým kamenem, měli časté komplikace a zostření v podobě akutního zánětu močového měchýře a močových kamenů.

Závěr 6. Kordyceps dobře funguje ve spojení s jinými léky, které se používají při léčbě močových kamenů, a může být zahrnut v systému léčby tohoto onemocnění u koček.

Závěr 7. Kordyceps dobře funguje ve spojení s antibiotiky. Kombinace těchto preparátu přispěly k rychlému uzdravení zvířat.

Závěr 8. Kordyceps v kombinaci zvyšuje protinádorový účinek baypamunu, který je silný imunomodulátor a může být úspěšně použit při léčbě papilomatozy u psů.

Závěr 9. Kordyceps v kombinaci s baypamunem pozitivně působí na průběh myeloidní leukémie u psů a koček, a může být použit v jejich léčbě. Avšak měl by být používán dlouhodobě, někdy i natrvalo.

Závěr 10. Kordyceps, elixír Fénix může být použit (1-3 kapky) na prevenci virových onemocnění koťat, a pro obecné posílení stability organismu koťat od prvních hodin života.

Doporučení 11. Pro prevenci a odstranění poruch metabolismu v těle papouška doporučuji jednou měsíčně po dobu 7 dnů dávat elixír Fénix 1-2 ml za den.

Nauka o interferonogenní činnosti Kordycepsu

Závěr studie

Při prováděném sledování i nauce o interforonogenní aktivitě Kordycepsu a biologické aktivitě preparátu na kulturu Staphylococcus a plísně rodu Candida se ukázalo, že Kordyceps nemá žádný toxický účinek ve vztahu ke kultuře buněk, které jsou velmi náchylné k různým toxickým látkám. Kromě toho studie odhalila schopnost Kordycepsu stimulovat buňky k produkci vlastních interferonů. Optimální ředění Kordycepsu, který dává maximální množství interferonu i může chránit buňky tkáňové kultury - je rovno 1:6. Při takovém ředění tkáňové buněčné kultury byly plně chráněny před cytopatickým působením test - viru. Pravděpodobně to byla schopnost Kordycepsu stimulovat interferon v buňkách, a to je základem úspěšného využití Kordycepsu při virovém onemocnění zvířat a lidí.

Nakolik Kordyceps má interferonogenni činnost a nemá přímý vliv na stafylokoky v organismu zvířat i lidí, ale má vliv na posílení buněčné imunity a na zvýšení počtu (množení) buněk. Při léčbě infikovaných zvířat je třeba doporučit vyšší dávky preparátu. Protože výsledky dávají právo doporučit Kordyceps zvířatům i lidem ve velkých dávkách, aniž bychom se obávali, že by to mohlo negativně ovlivnit pozitivní střevní mikroflóru. Je známo, že syntetická antibiotika rovněž působí na mikroorganismy jako patogeny, ale jsou i užitečné. Při aplikaci Kordycepsu, jak se chová ve vztahu k tomu či onomu mikroorganismu "rozhodne“ tělo zvířete, nebo spíše jeho imunitní systém.

Hodnocení

Naše zkušenosti s tekutými formami preparátů ukázaly, že Kordyceps je dobře aplikovat v kombinaci se syntetickými léky používanými při léčbě psů a koček, stejně jako s očkovacími látkami používanými k prevenci virových, bakteriálních a plísňových chorob. Zejména je nutné zdůraznit význam tekuté formy Kordycepsu pro exotické ptactvo, hlodavce, plazy a želvy. Protože pro tato zvířata jsou syntetické drogy často jedovaté, nebo mohou způsobit závažné nežádoucí účinky. Tekuté přípravky Kordyceps pro tato zvířata – jsou skvělý objev. U savců, nejenom odstraňují deficit vitamínů, makro-a mikroelementů, ale má také uklidňující účinek, a také přispívá ke korekci energoinformační homeostázy.

V našem centru jsou přípravky s Kordicepsem zahrnuty do systému léčby a prevence chorob ve vztahu k poruchám metabolismu a infekčních nemocí zvířat. Vzhledem k tomu, že tekuté preparáty s Kordicepsem výrazně zlepšují fyziologické a energoinformační homeostázy, je námi používáno k posílení stability organismu zvířat před operací a v pooperační období. Aplikací tekutých forem Kordycepsu v průběhu operace se stabilizuje srdce a plíce, pomáhá snížit dávku léků pro anestézii, a to umožňuje zvířatům o 2-3 hodiny dříve se vypořádat s post narkózovým stavem.

Někteří majitelé domácích zvířat si někdy kladou otázku, zda je oprávněné aplikovat tyto unikátní preparáty firmy Fohow pro zvířata. Jsme přesvědčeni, že jejich aplikace u malých domácích zvířat je  spravná. Z ekonomického hlediska je výhodné, aby zvířata dostávala kvalitní preparáty, než náhražky, nebo krmení pochybné kvality a výroby. Kromě toho, že je nemožné porovnávat přístupy k zacházení se zemědělskými a domácími zvířaty, neboť k těmto jsou jiné eticko-ekonomické přístupy. Zvíře žijící v rodině nějakou dobu se stane členem rodiny, spolu s lidmi vytváří společné pokojové biopole, biopole rodiny. A smrt zvířete je pro dospělé a pak především pro děti tragédie a stres.

Výsledky našich měření u některých průmyslových krmiv a přísad do krmiv dovezených, které jsou k dispozici na trhu, ukázalo, že pokud jde o subtilní energie (ČI) - jde o"mrtvý" pokrm. Proto hlavní závěr: pro dobrý zdravotní stav domácích zvířat, zejména psů a koček, s výjimkou průmyslových krmiv musí být doplněny o biologicky aktivní látky, obsahující energie Či. V tomto případě nejlepšími nutričními doplňky k dnešnímu dni jsou produkty firmy FOHOW s Kordicepsem. Obsahují nezbytné stavební materiály i energii Či dostatečnou k udržení energetické homeostázy na úrovni zdraví.

Při stanovení dávky elixíru s Kordicepsem je třeba vzít v úvahu účel určení těchto preparátů. Chcete-li opravit energoinformační homeostázy zvířat dostatečně rychle, pak dáváte elixír v závislosti na plemeni a věku od 0,5 ml do 1-2 ml každé 3-4 hodiny. Pokud jde o stimulaci imunity a tvorbu interferonu nebo doplnění chybějících stopových prvků dávka musí být zvýšena. V případě oživování zvířete dávka může být zvýšena 10-15 krát.

Hematologické vyšetření krve psů, kteří dostali Kordyceps, ukázalo, že tyto preparáty pomáhají ke zvýšení počtu neutrofilů a monocytů. To naznačuje, že jde hlavně o posílení imunitního systému obecně, a zejména buněčné imunity. Kromě toho, Kordyceps aktivuje hypotalamus, hypofýzu, zvyšuje expedici hormonů, které přispívají k regulaci biochemické homeostázy u lidí i zvířat.

Doslov.

 Domestikovaných zvířata, se jako lidé, setkávají s mnoho různými nemocemi, které se dají rozdělit do pěti skupin:

První skupina - infekční onemocnění způsobené viry a bakteriemi,

Druhá skupina – onemocnění gastrointestinálního traktu, kardiovaskulárního systému, dýchání, reprodukční, otravy, úrazy atp.

Třetí skupina - parazitární onemocnění způsobené prvoky (např. Toxoplasma, piroplazmami, sarkosporidiami) a helmintami - Ascaris.

Čtvrtá skupina – onemocnění spojená s hlubokými metabolickými poruchami obměny: vitamíny, minerály, bílkovinami a sacharidy, které jsou obvykle důsledkem nesprávného krmení a výchovy zvířat.

Pátá skupina - tumory.

Každá z těchto skupin má své vlastní individuální přístupy. Například, pokud je nemoc způsobená metabolickou poruchou lze léčit uspořádáním chovu v režimu i krmení, zahrnující různé premixy a BADy. To pro léčbu infekční a parazitární nemocí by měla být specifická léčba, a pak program regenerační terapie, včetně preparátů s Kordycepsem. Pokud jde o nádory, pak hodně záleží na typu nádoru, jeho lokalizaci, stupni malignity a fáze jeho vývoje, stejně jako na jednotlivých vlastnostech zvířat. Bohužel, musíme si uvědomit, že četnost nádorů u psů a koček se každoročně zvyšuje. Důvodem, jak předpokládáme, je spojení se zhoršováním celkového stavu životního prostředí, znečištění plyny, které obsahují karcinogenní látky, skoro plný přechod k průmyslovému krmení psů a koček, krmení zvířat krmivy kontaminovaných mykotoxiny, nedostatek pohybu domácích zvířat. Proto se při léčbě nádorů u zvířat, vyžaduje komplexní přístup, a to nejen doporučení toho či onoho BADu.

V současné době jsou pro léčbu nádorů psů a koček dva trendy:

 1. chirurgie, léčba léky (cytostatiky) a ozařování. 2.Léčba a mobilizací přirozené obranyschopnosti.

V druhém trendu je základem orientální lékařství a veterinární lékařství, které se vydalo cestou mobilizace sil s pomocí kvalitních potravin. Základem tohoto trendu je teze Hippocratesa  "Nechť jídlo je lék a lék je jídlem“. Nicméně, může být tato teze dobře působit jako prevence nádorů nebo v primární formě jejich rozvoje. Je-li nádor je vidět, to BADy již nemohou pomoci. V takových případech, potřebujeme chirurgický zákrok, a BADy je žádoucí přiřadit v pre a pooperačním období.

Naše zkušenosti ukazují, že v prvním pooperačním období psů a koček je žádoucí doporučit tekuté přípravky s Kordycepsem. Při léčbě v počátečním stádiu nádorů je lepší použít Kordyceps s baypamunom.

Na závěr bychom chtěli zůstat u otázek v průzkumech veřejného mínění, spojených s energií Či a biopolem zvířat. I když doktrína Chi má dávnou minulost a na východě je formulována jako harmonický systém, povědomí o jeho existenci a významu pro lidské zdraví, a pro zvířata, začalo u Evropských lékařů poměrně nedávno před 10-15 lety. Důležité je vynález zařízení, která mohou odhalit biologicky aktivní body na těle člověka i zvířat a určování biopole živých objektů.

Profesor V.A. Acjukovský je přesvědčen, že povědomí a použití tenké kosmické energie v praxi přinese nové perspektivy při řešení mnoha problémů v aplikované oblasti vědy, včetně medicíny, veterinární medicíny a biologie.

22.07.2010

Nahoru