MONADOS s.r.o.

Marketinkový plán

F o h o w

 

Varianta postupu zboží od výrobce ke konečnému spotřebiteli, cestou víceúrovňového marketinku, aneb co dělá informační obchod, nebo také metoda MLM (Multilevel marketing)?

 

Odstraňuje zbytečné body řetězu na cestě zboží při tradičním prodeji od  výrobce ke spotřebiteli. Při tom zůstává jediný článek řetězu a to je zástupce firmy – konzultant. Konzultant to je reprezentant firmy, který vystupuje v jejím zájmu. Firmy MLM nereklamují své výrobky, neprodávají je v běžné obchodní síti, což výrazně snižuje náklady. Reklama se provádí při  přímém setkání klientů s výrobky a produkty si může zpravidla koupit pouze ten, kdo se přímo účastní obchodu a také dostává provizi závislou na obratu.

Konzultant, jako představitel firmy je jediným článkem na cestě výrobku ke konečnému spotřebiteli.

Kdo na tom vydělává? Výrobce i spotřebitel a také partneři organizace, kteří jsou hlavním článkem řetězu a zajišťují systému dokonalý servis a dostávají za to odměnu.

 

Vždy máme na výběr.

Využíváme vysoce kvalitní produkt za minimální peníze, nebo platíme za práci prostředníkům.

Sami řídíme svůj život, nebo věříme neznámému strejdovi.

 

Partnerem firmy se může stát každý dospělý občan libovolného věku a vzdělání. Jednorázově vloží do svého zdraví všeho všudy 300.- eur. Vyplní formulář, (přihlášku) který jej opravňuje k odběru zboží za skladové ceny.

 

Přihláška Vám dává tyto možnosti:

 

- Vyplněním přihlášky se stáváte částí velké silné organizace. Vaše firma na sebe bere všechny starosti spojené s výrobou, dodávkou, certifikací, evidencí, skladováním produktů a osvobozuje Vás tak od těchto problémů.

- Získáváte možnost užívat vysoce kvalitní produkty za skladovou cenu.

- Začínáte vlastní práci s minimální investicí, s maximálním výnosem, která má neohraničenou horní hranici.

- Nemůžete zbankrotovat. Jde o bezrizikové podnikání.

- Tímto podnikáním se může zabývat každý člověk bez ohraničení věkem nebo vzděláním.

- Systém školení dává možnost uspět každému kdo chce a směřuje k úspěchu.

- Dostávat odměny ze sytému za vaše doporučení.

- Zahájením tohoto byznysu dnes, dostáváte se k ohromné možnosti dosažení svých cílů a přání.

  

 

Marketinkový plán společnosti je binárně cyklický.

 

Specifikou systému odměňování je jednorázový vklad za nákup produktů, které investujete do svého zdraví i byznysu

 

Objednáte zboží z naší produkce a :

-         dostanete systémové číslo z našeho počítače

-         to bude Vaše obchodní místo

-         dále se bude Vaše práce skládat z cyklů a každý z nich bude mít čtyři etapy

 

Odměny za cyklus

 

Pro splnění první etapy a obdržení odměny 200.- eur, musíte pod Vaše byznys místo dostat strukturu ze šesti nákupů po 300.- eur.

 

Do Vašich aktiv se započítávají všechny nákupy které:

-         Uděláte Vy sami

-         Udělají všichni partneři z Vaší struktury

-         Vaši sponzoři, zapsaní pod Vás

     

                         

 

 1.cyklus

První etapa

  6

200 Euro

Druhá etapa      

12

250 Euro

Třetí etapa

18

300 Euro

Čtvrtá etapa

36

500 Euro

 

Jinak to znamená, že odměna za jeden cyklus se skládá :

200 + 250 + 300 + 500  = 1250 Eur

 

Při tom je jedno jak dlouho děláte etapu nebo cyklus. Výpočet náhrad se dělá každý den, takže vždy plníte jen danou etapu, a odměny se započítávají každý týden i s možností výplaty. Když se Vám podaří za týden udělat několik etap, tak dostanete odměnu najednou.

S každým dalším cyklem počet partnerů v systému roste a doba uzavření cyklu se zkracuje.

 

 

Doplňkové zdroje příjmu

 

 

1. Stálá odměna za doporučeného klienta

2. Speciální odměny – prémie:

a. Zahraniční zájezd

b. Prémie - exkluzivní automobil

c. Prémie – Jachta

d. Prémie – exkluzivní byt

 

Přednosti marketinkového plánu

 

1.       Pro začátek stačí mít dva sponzory 

2.       Každotýdenní výplaty odměn

3.       Neexistující povinnost jednotlivých nebo skupinových nákupů

4.       Objem prodejů se započítává do dosažení podmínky výplaty v dané etapě

5.       Možnost výběru i několika obchodních míst

6.       Neexistující ohraničení v počtu linií. Linie jsou mezi sebou propojeny přímo, zúžení není možné

7.       Možnost být jak spotřebitelem, tak obchodním partnerem, jednou získaná pozice se zachovává po celou dobu existence konkrétního obchodního místa

8.       Nemůže být rozdíl v odměňování mezi cyklem a linií v procentuálním propočtu, není podmínkou pro kariérní postup tabulka. Plán umožňuje rozdělování zisku rovnoměrně.

9.       Předpokládá možnost vnějšího zásahu otevřením Zastoupení firmy, což znamená mnohonásobné zvýšení důchodů

10.     Neohraničený kariérní růst, nemožné „vypadnutí ze sítě“ a „obcházení“

 

Nahoru